Rond 1914 wordt er een lokaal en een ‘schaftlokaal’ bijgebouwd. Een van de andere lokalen verandert in een gymnastieklokaal. 

Omstreeks 1920 stelt Ds. V.d. Wal vast dat de catechisanten uit het buurtschap De Glind weinig bijbels onderricht genieten. Hij stelt daarom voor om een christelijke school te stichten. Na onderzoek blijkt dat veel ouders christelijk onderwijs wensen. Dit leidt ertoe dat de school op 1 augustus 1921 als christelijke school wordt heropend. De kinderen worden getrakteerd, er is 40 liter chocolademelk en er zijn 100 krentenbroodjes. Het eerste hoofd van de christelijke school was dhr. G. Mouw. 

Net voor de oorlog wordt de school intern verbouwd: het gymnastieklokaal wordt weer leslokaal en het schaftlokaal wordt bestuurskamer. In de loop der jaren vinden nog verschillende interne verbouwingen plaats. Er wordt toestemming te geven om de school ‘Prinses Beatrixschool’ te noemen. Deze naam wordt maar even gebruikt in verband met de oorlog. Na de oorlog wordt de naam in ere hersteld. 

Tussen 1960 en 1970 wordt het tegelplein uitgebreid. De reden daarvoor is dat het regenwater van de Postweg op het schoolplein komt waardoor het plein in een modderpoel verandert. Ook is de school door de modder moeilijk schoon te houden. Het kleine schuurtje wordt gebouwd en de sloot naast de school wordt gedempt zodat er parkeerruimte ontstaat. In de jaren 70 komt er nog een vierde lokaal bij en komt er ook een kamer voor de hoofdmeester. Al snel is het vierde lokaal niet meer nodig omdat nogal wat leerlingen van de Gereformeerde Gemeente naar een eigen school gaan. Het lokaal wordt daarna gebruikt als kleuterschool. De kleuterschool krijgt de naam ‘De Glindhorst’. In 1982 wordt er opnieuw een deel aangebouwd, waarin de kleuterschool een plaats krijgt en wordt één van de lokalen gemeenschapsruimte. In de zomer van 2017 is de school van binnen verbouwd en na de vakantie is er een nieuw onderwijsconcept ingevoerd.