UITGELICHT

Nieuwsflits juni/juli

do 6 juni -  Hier kunt u de nieuwsflits lezen van juni en juli.Nieuwsflits ...

Lees meer »

Nieuwsflits mei

wo 17 april - Hier kunt u de nieuwsflits van mei lezen.Nieuwsflits...

Lees meer »

Vacature bovenbouw

vr 12 april -  ...

Lees meer »

MEDEDELINGEN

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een bezoekje aan de Prinses Beatrixschool. Van harte welkom!

 

OVER ONS

 

Net als op andere basisscholen wordt er bij ons aandacht gegeven aan zelfstandig werken, wordt er gedifferentieerd en hebben wij een pestprotocol. Maar er zijn ook dingen die we op de Prinses Beatrixschool anders doen.

 

Anders is de aandacht voor zelfstandig werken. Dat begint in groep 1 met het kiesbord en eindigt in groep 8 met de weektaak.

Wij leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht, zodat de leerkracht een groepje of individuele leerlingen kan begeleiden. In alle groepen is een kieskast. Zo kunnen de kinderen altijd verder met zinvolle opdrachten op hun eigen niveau.

 

Vanaf groep 1 wordt er aandacht geschonken aan samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om samen met anderen aan een opdracht te werken. Samen weet je meer en kom je verder dan alleen. Samenwerken gebeurt binnen de eigen groep, op het plein, maar oudere kinderen werken ook regelmatig samen met jongere kinderen.

 

 

Ook anders is de aandacht voor uitdagend onderwijs. Alle kinderen krijgen basisinstructie aangeboden. Dit vinden we vooral voor rekenen, taal en lezen erg belangrijk. Deze basisvaardigheden zijn immers nodig om op

andere gebieden te kunnen ontwikkelen. Na de basisinstructie gaan de kinderen verder op hun eigen niveau.

Uitdagend zijn ook de creamiddagen. Tijdens deze middagen kunnen de kinderen kiezen uit verschillende creatieve workshops. Deze workshops worden gegeven door leerkrachten, ouders en kunstenaars.

Het komende jaar gaan we op zoek naar een andere methode om aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek aan te bieden. Hierbij zullen thematische werken en uitdagend onderwijs centraal staan.

 

Anders is onze aandacht voor een veilig schoolklimaat. We bestrijden niet alleen pestgedrag, maar willen dit juist ook voorkomen. Steekt pestgedrag toch de kop op dan reageren we direct en als dat onvoldoende helpt, betrekken we de ouders erbij.

Aan het begin van elke morgen en middag begroet de leerkracht alle kinderen uit de groep met een handdruk, zodat elk kind zich gezien weet.

 

De Prinses Beatrixschool is een goede school waar kinderen leren om hun gaven en talenten zo goed mogelijk te gebruiken. Zo worden ze goed voorbereid op het voortgezet onderwijs en hun plek in de maatschappij.

 

Bovenal is de prinses Beatrixschool een christelijke school. We willen de kinderen leren dat God van hen houdt, dat ze altijd bij Hem terecht kunnen, met al hun zorgen, blijdschap en verdriet. Dit komt niet alleen naar voren tijdens de lessen Bijbelse geschiedenis, maar is verweven in ons hele onderwijs.

 

U bevindt zich hier: Over ons

CONTACT

Postweg 15, 3794 MJ De Glind
Tel: 0342 451458, E-mail

Prinses Beatrixschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl