UITGELICHT

Nieuwsflits juni/juli

do 6 juni -  Hier kunt u de nieuwsflits lezen van juni en juli.Nieuwsflits ...

Lees meer »

Nieuwsflits mei

wo 17 april - Hier kunt u de nieuwsflits van mei lezen.Nieuwsflits...

Lees meer »

Vacature bovenbouw

vr 12 april -  ...

Lees meer »

MEDEDELINGEN

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een bezoekje aan de Prinses Beatrixschool. Van harte welkom!

 

 

VISIE

Onderwijskundige principes

Het onderwijs op de PBS kent de volgende uitgangspunten:

                                                                                 

Elk kind voelt zich veilig en gewaardeerd

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich prettig voelt op onze school. Daarom is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Wij geven dit als volgt vorm:

Schoolregels

Er zijn zes schoolregels die de kinderen duidelijkheid en houvast geven. Elke maand staat er één schoolregel centraal.

Groepsvorming

Aan het begin van elk schooljaar en zo nodig ook gedurende het schooljaar wordt er expliciet aandacht gegeven aan groepsvorming

 Sociaal-emotionele ontwikkeling

Er wordt wekelijks tijd in het rooster gemaakt voor het verwerven van sociaal-emotionele vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook wordt er gedurende de dag waar nodig aandacht hieraan gegeven; hetzij individueel, hetzij in kleiner of groter groepsverband.

Voorspelbaar leerkrachtengedrag

Door gebruik van het leerkrachtenblok en het vraagtekenblokje leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht.

Leeromgeving

Elke ruimte in school heeft zijn eigen functie: thuisbasis, instructieplek, stiltewerkruimte, verwerkingsruimte, samenwerkruimte, techniek- en ontdeklab, kookstudio. Dit geeft duidelijkheid en structuur.

 

Elk kind wordt uitgedaagd tot ontwikkeling

Elk kind mag trots zijn op wat het heeft bereikt! Daarom maken wij gebruik van  differentiatie. Zo kan elk kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen.

 

Wij geven dit als volgt vorm:

Instructie

Elk kind krijgt instructie in de instructiegroep die aansluit bij zijn niveau. Voor kinderen met extra instructiebehoefte is er verlengde instructie.

Verwerking

Elk kind verwerkt de lesstof op zijn eigen niveau. Voor begaafde kinderen werken we met ‘compacten en verrijken’

Basisdoelen

A.d.h.v. de leerlijnen (groep 1 en 2) en methodetoetsen (groep 3 t/m 8) worden de basisdoelen van de kernvakken (rekenen, taal, lezen) bepaald. De instructies en verwerkingen zijn hierop afgestemd.

Onderwijs op maat

Hoogbegaafde kinderen  krijgen (vanaf groep 5) de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas van de Drieslag.

Kinderen met een onderwijsbehoefte die afwijkt van ons reguliere onderwijsaanbod krijgen de lesstof zoveel als mogelijk afgestemd op hun eigen behoefte.

Regelmatig werken kinderen (samen) aan opdrachten die hun nieuwsgierigheid prikkelen. Hierdoor vergroten zij hun leef- en belevingswereld.

Wij geven dit als volgt vorm:

Thematisch

Na(ast) het iaanleren van de technische vaardigheden (lezen, taal, rekenen) worden veel vakken thematisch/projectmatig aangeboden en verwerkt.

Betekenisvol

Door het toepassen van de aangeleerde technische vaardigheden tijdens het thematisch/projectmatig werken, wordt het leren voor de kinderen betekenisvol.

21e eeuwse vaardigheden

In ons onderwijs geven wij aandacht aan 21th century skills (zelfregulering, kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden)

Groepsdoorbrekend

Kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen kunnen dezelfde interesse of hetzelfde niveau hebben. Deze kinderen werken regelmatig met elkaar aan dezelfde opdracht.

Presenteren

De kinderen presenteren dat wat ze geleerd en/of gemaakt hebben alleen of met een groepje.

 

 

Elk kind wordt uitgedaagd tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

Wij vinden goede instructie belangrijk. Maar daarna mag elk kind zelfstandig aan het werk.

Uitgestelde aandacht

Door gebruik van het leerkrachtenblok en het vraagtekenblokje leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. De kinderen kunnen langere tijd zelfstandig (samen)werken.

 Plannen, controleren, registreren

Kinderen leren hun eigen werk te plannen m.b.v. planbord, dag- en weektaken. Ook controleren zij waar mogelijk hun eigen werk. En zij registreren wat zij hebben gedaan.

 

 

Organisatorische principes

Onze onderwijskundige principes en de specifieke behoeften van onze leerlingpopulatie brengen we samen in een eigen concept.

 

Dit concept kent de volgende organisatorische principes:

  • Jonge kinderen (4-7 jaar) hebben hun eigen plek binnen school om zich te ontwikkelen
  • De oudere kinderen werken vanuit een thuisbasis. Deze thuisbasis heeft een vaste groep leeftijdgenootjes, één of twee vaste leerkrachten en een vaste plek binnen de school.
  • Er zijn duidelijke instructie-  en verwerkingsruimtes >stilteruimte, samenwerkplekken, computerwerkplekken (zowel in de stilteruimte als op de samenwerkplekken), een rustige  ruimte voor extra instructie/oefening in kleine groepjes of individueel
  • Er is ruimte om samen ontdekkend te leren > kookstudio, ontdeklab (met ruimte voor o.a. techniek en houtbewerking),  computerwerkplekken, moestuintjes, waterspeelplaats, huttenbos, enz.
  • Er is ruimte (met podium) voor presentaties en schoolbrede activiteiten (voor kinderen en ouders)
  • Er is ruimte om rustig te lezen

 

U bevindt zich hier: Over ons » Visie

CONTACT

Postweg 15, 3794 MJ De Glind
Tel: 0342 451458, E-mail

Prinses Beatrixschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl