Jeelo

Jeelo is een digitale methode met een geïntegreerd aanbod voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, verkeer, burgerschap en creatieve vakken. Alle kinderen krijgen een eigen digitale leeromgeving ‘Mijn Jeelo’ met daarin alle leerstof. Ze kunnen op elke plek werken in deze leeromgeving

Slim leren met Jeelo

Elk kind ontwikkelt zich permanent, maar het tempo waarin verschilt. Jeelo spreekt daarom van ontwikkellijnen en niet van leerlijnen. Er zijn ontwikkellijnen voor zowel kennis als vaardigheden. De leerkrachten en de leerlingen kunnen de vorderingen op de ontwikkellijnen nauwgezet volgen. Zo krijgt een leerling meer eigenaarschap met betrekking tot zijn of haar eigen leerproces.

Effectief leren in projecten

Met Jeelo kiezen wij heel bewust voor projectmatig werken. Leerlingen werken in kleine groepen. Ze onderzoeken en ontwerpen om te komen tot een projectresultaat dat voldoet aan vooraf aangegeven eisen. Er worden excursies gepland en gastlessen gegeven om kennis en praktijk te verbinden. De kinderen presenteren samen het eindresultaat op de afsluitende middag of avond waarbij ouders en belangstellende welkom zijn.

Elk project bevat drie pijlers

 1. Samen leven – betrokkenheid bij leerlingen en de omgeving
 2. Samen werken – ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden
 3. Zelfstandig leren – individueel leren

Jeelo heeft twaalf projecten voor groep 1 tot en met 8 die tijdens de schoolperiode meerdere keren worden aangeboden, steeds vanuit een andere invalshoek en op een hoger niveau

De volgende projecten komen aan bod:

 1. Omgaan met elkaar
 2. Maken van je eigen product
 3. Leren voor later
 4. Zorgen voor dieren
 5. Beleven van onze planeet
 6. Veilig in het verkeer
 7. Zorgen voor jezelf en anderen
 8. Omgaan met geld
 9. Leren van personen van vroeger
 10. Inrichten van je eigen omgeving
 11. Omgaan met de natuur
 12. Veilig helpen

Meer over hoe wij werken