UITGELICHT

Nieuwsflits juni/juli

do 6 juni -  Hier kunt u de nieuwsflits lezen van juni en juli.Nieuwsflits ...

Lees meer »

Nieuwsflits mei

wo 17 april - Hier kunt u de nieuwsflits van mei lezen.Nieuwsflits...

Lees meer »

Vacature bovenbouw

vr 12 april -  ...

Lees meer »

MEDEDELINGEN

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een bezoekje aan de Prinses Beatrixschool. Van harte welkom!

 

April 2019

Dag allemaal,

We (de kinderen en de leerkrachten) hebben weer veel geleerd afgelopen maand.

We hadden een ouderavond en daar ging het onder andere over onze nieuwe sova methode: Kwink. Een leerkracht legde uit wat Kwink inhoud en vervolgens gaven collega's een les Kwink aan ouders. De ouders van Bouw 2 kwamen bij mij. Om aan een grote groep kinderen les te geven vind ik super leuk maar aan 'grote' mensen vind ik toch wel spannend. Ik had mijn les super goed voorbereid en gaf hem net zo als aan de kinderen. Eerst het doel uitleggen vervolgens brainstormen aan de hand van een woordweb en toen werd het stil bij de ouders. We gebruiken gelukkig stokjes waar de namen van de kinderen op staan en als ze even het antwoord niet weten, leggen we het stokje neer en komen later bij het kind terug. Net als bij de kinderen waren er wel ouders die meteen gingen reageren. Bij Kwink zit ook een filmpje (vooraf bespreek ik met de kinderen de vragen maar dat deed ik nu natuurlijk niet...) De ouders lagen in een deuk om het filmpje en ik moest natuurlijk enorm lachen toen ik de bijbehorende vragen ging stellen want daarop wisten de meesten niet de antwoorden. Bij de tweede les van Kwink zit een verwerking maar die liet ik deze keer de ouders gelijk doen. Ze moesten een potje memory spelen..Wat hebben we gelachen met elkaar. Aan het eind van de les bespreek ik altijd of we het doel van de les hebben behaald. Ja, dat hadden we! Mijn les liep helemaal uit (een ouder wilde ontsnappen naar de koffie maar dat werd door 'medeleerlingen' opgemerkt. Gaf ik bij de inleiding aan dat ik spanningen heb om les te geven aan 'grote' mensen? Al bij mijn inleiding was ik mijn spanning kwijt. Volgend jaar zijn jullie weer van harte welkom om een les bij te wonen. Ik vond het super leuk en leerzaam! 

De kinderen hebben weer veel geleerd bij Jeelo. Onze stagiaire heeft onder andere les gegeven over de watersnoodramp en veen en bij de andere juf hebben de kinderen onder andere een legenda, limerick en een regenmeter gemaakt. Gisteren hebben de kinderen in Lunteren een route gelopen aan de hand van een Geocache app om vervolgens een schat te vinden. Maandag komt een bedrijf een bodemonderzoek doen. 

Komende week hebben de Paasviering met de hele school. We mogen herdenken dat God zijn eniggeboren zoon naar deze aarde stuurde om voor onze zonden te sterven maar we weten ook dat Hij de dood heeft overwonnen en dat Hij weer is opgestaan! Wij wensen u en jou alvast Gezegende Paasdagen.

Met vriendelijke groet, kinderen en juffen van Bouw 2

Maart 2019

Dag allemaal,

De eerste schoolweek na de vakantie zit er weer op! Voor de vakantie werden we door de wethouder verrast met een taart! Deze taart kregen we omdat we gemiddeld over de laatste 3 jaar de beste score op de eindcito hadden in de gemeente Barneveld! 

We zijn ook gestart met een nieuw project van Jeelo: We werken nu over het thema: Beleven van de planeet. Onze startopdracht was het maken van een weerbericht van ieder seizoen in Nederland. Het was een hele klus om dit voor elkaar te krijgen maar het is gelukt! De kinderen hebben heel goed samengewerkt. De presentatoren presenteerden de weerberichten heel erg goed! Tijdens de projectavond laten wij de weerberichten zien. Intussen hebben we geleerd wat er is gebeurd tijdens de watersnoodramp, hebben we een regenmeter gemaakt en gaan we nog veel leren over dit thema. In het atelier mogen de kinderen oude apparaten uit elkaar halen. Dit is een opdracht die alle kinderen willen doen! We zijn intussen ook weer gewoon bezig met de taal, reken en spellingslessen. Komende week hopen we met groep 3 tot en met groep 8 naar de kerk te gaan om met alle andere scholen van de Drieslag die in de gemeente Barneveld zitten Biddag te vieren.

Met vriendelijke groet, Leerlingen en leerkrachten van Bouw 2

December 2018

Dag allemaal,

De vakantie is begonnen. Wat hebben we met elkaar een drukke maar bovenal gezellige maand gehad met elkaar. Op 5 december kwam Sinterklaas in een eend een bezoek brengen aan onze school. Wij hadden in de klas lootjes getrokken. Ieder kind moest een surprise maken en sommige kinderen hadden er een gedicht bij gemaakt. Wat een mooie surprises waren er dit jaar! Veel taarten, dieren, ballen etc. Na de pauze kwam de Sint met zijn Pieten bij groep 4 t/m 8 langs. Hij wist over iedereen wel iets te vertellen zelfs de juf en meester was hij niet vergeten. De meester kreeg zelfs een kado een wc verfrisser. Vraagt u maar aan uw kind waarom? De Sint was het land uit en we werkten verder over kerst. Afgelopen dinsdag hadden we een kerstontbijt. De juffen en meester hadden de gezamelijke ruimte mooi versierd. Dit was niet alleen voor de kinderen maar ook voor onze administratief medewerkster. Zij nam dinsdag na 9 jaar afscheid van onze school. Zij heeft normaal veel praatjes maar op deze dag was ze best wel stil. De kinderen hadden zoveel gegeten dat veel kinderen 's middags weinig trek hadden in hun eigen brood. Afgelopen donderdag vierden de groepen 4 t/m 8 kerstfeest met elkaar.

 De kinderen en de juffen van Bouw 2 wensen u en jou Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2019

November 2018

Dag iedereen,

Wat leuk dat u weer op onze website kijkt!

Een paar weken geleden zijn we met de klas bij de Jumbo geweest. We hebben toen veel gezien en geleerd. We hebben gezien waar de goederen binnenkomen. We hebben de flessenmachine gezien en hoe de flessen worden gesorteerd. We hebben gehoord waar het vlees vandaan komt.We hebben gezien wat er met de lege dozen gebeurd.We mochten allemaal in de koeling daar was het erg koud. Als afsluiting van het project kregen we van de juf een euro. We moesten een plan maken om hier wat mee te gaan doen en iets gaan te verkopen zodat we geld zouden verdienen. We werden in groepjes verdeeld. Het ene groepje bedacht kunstjes met een pony. Een ander groepje ging letters verkopen. Alle ouders mochten op donderdagmiddag komen om iets te kopen en de opdrachten te bekijken die we hadden gemaakt. We hebben nu lootjes getrokken voor Sinterklaas. We mochten op een lijstje zetten wat we graag willen hebben en nu moeten we iets kopen voor een andere leerling en een surprise maken. We zijn ook een Kahoot aan het maken dit staat als klaaropdracht op onze weektaak.

Met vriendelijke groet,

Kinderen van bouw 2 en de juffen

Wij zijn bouw 2 (groep 4,5 en 6). De eerste schoolweken zitten er al weer op en de afgelopen periode hebben we weer veel geleerd. Iedere morgen beginnen we met 15 minuten lezen. Twee keer in de week lezen we in ons eigen leesboek, twee keer per week gaan we technisch lezen. We lezen dan rijtjes en verhalen. We doen dit in tweetallen met een zandloper erbij. Op vrijdag mogen de kinderen Donald Duckjes lezen. Om 8.45 gaan we in de kring. We bidden, zingen de psalm die we de komende de week gaan leren en andere liederen van de Heere God. Iedere dag mogen een aantal kinderen iets vertellen. Om 9.15 starten we met onze weektaak. Hierop staan alle instructielessen en de lessen die de kinderen zelfstandig moeten maken. Als de kinderen klaar zijn met het 'moet' werk dan mogen ze mogen ze met de klaaropdrachten beginnen. De kinderen kunnen kiezen voor bijvoorbeeld het atelier. In het atelier mogen de kinderen kiezen uit opdrachten. Deze keer zijn de opdrachten gericht op het project van Jeelo: Omgaan met geld. Bij de ene opdracht mogen ze met wasco een naam en logo ontwerpen van een winkel. Een andere opdracht is voor de bovenbouw een winkel maken van een doos met papier en voor de onderbouw een bouwplaat van een winkel inkleuren, uitknippen en in elkaar zetten. De derde opdracht is tekenen wat je in een winkel nodig hebt zoals geld, goederen, pinpas etc. Op maandagmiddag hebben de kinderen van groep 5 en 6 leeslink en ondertussen werkt groep 4 aan de weektaak vervolgens hebben we sociale vaardigheden. Dit jaar met de methode: Kwink. Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag werken we aan een project van Jeelo. Deze keer gaat het over geld. We hebben al eigen geld gemaakt, een zakgeldcontract ondertekend en we gaan binnenkort een bezoekje brengen aan de Jumbo in Barneveld. Hier gaan we leren hoe het er allemaal aan toe gaat in een winkel. Over dit bezoek kunt u de volgende keer lezen... Op vrijdagmiddag heeft groep 4 vrij en dan krijgen de groepen 5 en 6 Engels. Groep 4 krijgt op donderdag Engels. De juf die op vrijdag werkt, houdt op vrijdagmiddag een 'theemomentje'. De juf zorgt voor limonade en een van de kinderen neemt iets lekkers mee. 

Met vriendelijke groet, 

De kinderen en juffen van Bouw 2!

U bevindt zich hier: Schooljaar » 2018-2019 » Groepen » Bouw 2

CONTACT

Postweg 15, 3794 MJ De Glind
Tel: 0342 451458, E-mail

Prinses Beatrixschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl