Sparen voor een goed doel

Elke maandag staat er bij iedere groep een zendingspotje waar kinderen hun zendingsgeld in kunnen stoppen. Voor dit jaar hebben wij nog geen doel voor het zendingsgeld. We vinden het belangrijk dat het een doel wordt waar de kinderen dicht bij betrokken zijn. Mocht u een goed doel weten, wilt u het dan laten weten aan Juf Margreeth?