Thema zorgen voor dieren gestart

Veel mensen hebben een of meer huisdieren. Bij het verzorgen van een dier komt vaak meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Hoe zorg je goed voor een dier? Daar werken we op school over tot de zomervakantie.

https://jeelo.nl/wp-content/uploads/brochures/Flyer_Zorgen_voor_dieren.pdf

Leerdoelen

  • Leerlingen krijgen elke 2 of 3 jaar een leerroute met een steeds grotere scope. Zo leren zij steeds meer over dit maatschappelijk relevante onderwerp. Van kennis vergaren naar verzorgen: kinderen leren meer feiten over bouw, voeding, leefomgeving en gedrag van dieren om vervolgens beter voor dieren te kunnen zorgen.
  • Van observeren naar onderzoeken: kinderen leren beter naar dieren kijken en leren dieren onderzoeken om beter het belang van een goede verzorging te begrijpen.
  • Van af en toe tot dagelijks verzorgen: kinderen leren dat zorgen voor dieren verantwoordelijkheid en discipline vraagt.
  • Van eenvoudig naar complex presenteren: kinderen leren hun kennis en ervaringen presenteren in tekst en in beeld, mondeling en schriftelijk of een combinatie daarvan.