UITGELICHT

Nieuwsflits september

di 11 september -  Hier kunt u de nieuwsflits van september lezen.Nieuwsflits...

Lees meer »

Nieuwsflits

vr 15 juni -  U kunt hier de nieuwsflits van juni en juli lezen.nieuwsflits...

Lees meer »

vacatures de Drieslag

di 12 juni -  Klik hier voor de vacatures van de scholen van Stichting de Drieslag...

Lees meer »

MEDEDELINGEN

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een bezoekje aan de Prinses Beatrixschool. Van harte welkom!

 

Overblijven

Het is altijd mogelijk dat uw kind gedurende de middagpauze overblijft op school. Het overblijven vindt plaats in de hal onder leiding van een overblijfouder. Van ouders van wie de kinderen regelmatig overblijven wordt verwacht, dat ze helpen als ze dat gevraagd wordt.
Tussen 12.00 tot 12.30 u eten de kinderen hun meegebrachte eten en drinken op.
Wilt u de naam van uw kind op de beker en broodtrommel schrijven.
De maaltijd wordt met gebed geopend. Na de maaltijd wordt voorgelezen uit de kinderbijbel of er wordt een dagboekje gebruikt en daarna wordt er samen gedankt.
Er wordt op gelet of de kinderen hun brood op hebben.

Als een kind tijdens het eten problemen geeft wordt er contact opgenomen met de desbetreffende leerkracht.
De overblijfouder doet pleinwacht tot de leerkracht dit om 13.05 uur overneemt
Uw kind kan de hele week (m.u.v. woensdag) tussen de middag overblijven op school (TSO).
We werken bij het overblijven met een 10 strippenkaart en met abonnementen. Voor de 10 strippenkaart betaalt u € 14,00. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer 38.55.26.261 ten name van de Prinses Beatrixschool in De Glind. Hierbij vermeldt u de naam van uw kind(eren) en de groep waar uw kind(eren) in zitten.
De strippenkaarten zijn gezinsgebonden en meerdere jaren geldig. Als het laatste kind van uw gezin in groep 8 zit en er zijn aan het eind van het schooljaar nog strippen over, dan krijgt u deze vergoed. Er kan niet per keer contant worden betaald.

Als uw kind één of meerder keren per week overblijft, koopt u een abonnement. U betaalt dan voor het hele schooljaar een gereduceerd bedrag. De kosten per kind zijn dan:
1 x per week overblijven kost € 50,00 per jaar
2 x per week overblijven kost € 100,00 per jaar
3 x per week overblijven kost € 150,00 per jaar
4 x per week overblijven kost € 200,00 per jaar
Is uw kind een keer niet aanwezig dan wordt er geen geld teruggeven.
Het bevoegd gezag draagt zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. De school is verantwoordelijk voor het overblijven. Begeleiders van het overblijven dienen zich te houden aan de afspraken die gelden voor het overblijven. De ouders van leerlingen die deelnemen aan het overblijven kunnen de school aansprakelijk stellen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het afwezig zijn van toezicht, of het niet houden van de geldende afspraken en regels.
 

U bevindt zich hier: Contact » Overblijven

CONTACT

Postweg 15, 3794 MJ De Glind
Tel: 0342 451458, E-mail

Prinses Beatrixschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl