Uiteraard hoopt u dat de leerkracht aan wie u uw kind overdag toevertrouwt in dezelfde lijn zal denken, handelen en voelen als uzelf. Wij zien ouders als educatieve partners van de school. Ons onderwijs is een gezamenlijk product van leerlingen, ouders en de school. Wij proberen ouders daarom zoveel mogelijk te betrekken bij de school en werken nauw met hen samen.  Samen met ouders van de school hebben we een ambitie opgesteld:

“We werken samen met ouders in een gelijkwaardige relatie op basis van wederzijds respect en vertrouwen, u vanuit uw ervaring als ouder, wij vanuit onze professionaliteit op onderwijsgebied. Samen zetten we ons in voor een veilig en stabiel leerklimaat waarin christelijke normen en waarden centraal staan en er laagdrempelig contact is met de leerkrachten. Zo kunnen kinderen zichzelf zijn en komt hun ontwikkeling tot bloei.”

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van de kinderen. Door een goede samenwerking tussen de kinderen enerzijds en school en ouders anderzijds stellen we de kinderen in staat om het beste uit zichzelf te halen.

Naast elkaar samenwerken

De leerkracht is onderwijsprofessional en verantwoordelijkheid voor het geven van goede kwaliteit van onderwijs, het onderhouden van een goede relatie met de ouder. De leerkracht houdt ouders op de hoogte en als er zorgen zijn, trekken leerkracht, ouders en intern begeleider samen op. We vinden laagdrempelig contact met ouders waardevol en verwachten dat ouders komen als er zorgen of onduidelijkheden zijn.

De ouder is ervaringsdeskundige en verantwoordelijk voor een veilig en stabiel, onderwijsondersteunend klimaat thuis. Het is belangrijk dat ouders interesse hebben in en betrokkenheid tonen bij de schoolloopbaan van hun kind en bereid zijn om thuis te oefenen met hun kind als dat nodig is.

Neem contact op

Oudercontacten

Door het jaar heen zijn er verschillende momenten waarop ouders en leerkrachten elkaar formeel en informeel treffen. Bijvoorbeeld de projectavond, biddag en de koningsspelen.  In de agenda op deze website kunt u deze momenten vinden.

Ga naar agenda

Op onze school is er voor ouders vier keer per jaar een formeel moment om met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind te spreken

MaandSoort gesprekDoel van het gesprek
SeptemberStartgesprekSamenwerking starten - verwachtingen uitspreken - bouwen aan relatie
NovemberInloopmomentVoortgang en ontwikkeling bespreken
FebruariRapportgesprekVoortgang en ontwikkeling bespreken
JuniEvaluatiegesprekSamenwerking afronden, successen vieren, ouders complimenteren , zodat ouders zicht krijgen op hun aandeel in het resultaat.

Ouderhulp

Wij zijn heel blij met de vele ouders die ons helpen op school. Dit komt de kinderen en de school ten goede. Ook is het fijn om samen met het team en andere ouders opbouwend bezig te zijn. Zo leren we elkaar steeds beter kennen. Wilt u ook meehelpen op school? Bij de startgesprekken aan het begin van het schooljaar krijgt u een activiteitenblad waarop u kunt aangeven, waarbij u van dienst kunt zijn. Niet iedereen is in staat om te helpen. Daar hebben we uiteraard begrip voor.

Oudergebedsgroep

Iedere maand komen enkele ouders bij elkaar om voor de leerlingen, het team, de ouders en het bestuur van de school te bidden. Wilt u hier meer van weten dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten.