Nieuw onderwijsconcept

In het schooljaar 2016-2017 hebben we onder externe begeleiding samen gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept. We werken in 3 bouwen. In de groepen 1 t/m 3 is op een deel van de ochtend een onderwijsassistent aanwezig. Het eerste kwartier van de dag zijn alle kinderen uit bouw 1 t/m 3 aan het lezen, behalve groep 1 en 2. Zij doen een spel uit de spelletjeskast. Daarna gaat elke bouwgroep in de kring om de dag te beginnen en naar een Bijbelverhaal te luisteren. Vervolgens wisselen in bouw 2 en 3 instructies per jaargroep en zelfstandig werken onder begeleiding van een leerkracht elkaar af.

In bouw 1 (groep 1 t/m 3) wisselen instructies en zelfstandig werken en spelen elkaar af. Instructies worden steeds gegeven door de leerkracht en het zelfstandig werken en spelen wordt begeleid door de onderwijsassistent. Op twee middagen per week wordt er gewerkt aan wereldoriënterende vakken met de digitale methode Jeelo. Hierin worden kennis en praktijk op een uitdagende manier samengebracht. Er worden ook excursies en gastlessen georganiseerd die passen bij het thema.

Onderwijs op maat

Er is verlengde instructie en RT voor de kinderen die dat nodig hebben. Leerlingen die de leerstof van een bepaald vak niet kunnen volgen, werken met een aparte leerlijn. Er is verrijking voor meer- en hoogbegaafde kinderen met Levelwerk. Ook is er eenmaal per week een Plusklas voor hoogbegaafde kinderen.