Ons onderwijsconcept

Bij ons op school werken we met een uniek onderwijsconcept. We werken in 2 bouwen. In de groepen 1 t/m 3 is op een deel van de ochtend een onderwijsassistent aanwezig. Het eerste kwartier van de dag zijn alle kinderen uit bouw 1 t/m 3 aan het lezen, behalve groep 1 en 2. Zij doen een spel uit de spelletjeskast. Daarna gaat elke bouwgroep in de kring om de dag te beginnen en naar een Bijbelverhaal te luisteren. Vervolgens wisselen in bouw 2 en 3 instructies per jaargroep en zelfstandig werken onder begeleiding van een leerkracht elkaar af.

Bouw 1 (groep 1-3)

In bouw 1 (groep 1 t/m 3) wisselen instructies en zelfstandig werken en spelen elkaar af. De lessen worden afwisselend gegeven door de leerkracht en de onderwijsassistent. Alle drie de groepen zitten in hetzelfde lokaal, hiermee stimuleren we zelfstandig werken. Omdat wij op deze manier werken, is de overgang van groep 2 naar groep 3 minder groot. Twee middagen per week wordt er gewerkt aan wereldoriëntatie met de digitale methode Jeelo. Hierin wordt het verbreden van je wereld en de praktijk op een uitdagende manier samengebracht. Er worden ook excursies en gastlessen georganiseerd die passen bij het thema.

Bouw 2 (groep 4-6)

In bouw 2 (groep 4 t/m 6) werken we zoveel als mogelijk op basis van leerlijnen die passen bij de ontwikkeling van het kind. De instructies worden geclusterd gegeven op basis van gelijkwaardige niveaus. Voor leerlingen met specifieke problemen werken we samen met de leerlingbegeleider.

Onderwijs op maat

Er is verlengde instructie en RT voor de kinderen die dat nodig hebben. Leerlingen die de leerstof van een bepaald vak niet kunnen volgen, werken met een aparte leerlijn. Er is verrijking voor meer- en hoogbegaafde kinderen met Levelwerk. Ook is er eenmaal per week een Plusklas voor hoogbegaafde kinderen.