UITGELICHT

Nieuwsflits juni/juli

do 6 juni -  Hier kunt u de nieuwsflits lezen van juni en juli.Nieuwsflits ...

Lees meer »

Nieuwsflits mei

wo 17 april - Hier kunt u de nieuwsflits van mei lezen.Nieuwsflits...

Lees meer »

Vacature bovenbouw

vr 12 april -  ...

Lees meer »

MEDEDELINGEN

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een bezoekje aan de Prinses Beatrixschool. Van harte welkom!

 

MISSIE

Onze school is een protestant christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind.

We gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs. Vanuit passend onderwijs zal het zorgprofiel worden gehanteerd bij het aannamebeleid.

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Wel dienen laatstgenoemden zich aan de identiteit van de school te conformeren.

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs binnen een gezond pedagogisch klimaat vanuit het geloof in God.

Op deze wijze begeleiden wij onze leerlingen bij hun cognitieve en sociale ontwikkeling, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we vooral de vakken taal, lezen en rekenen van belang. Gezien het tweede besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Zo worden zij opgevoed tot volwaardige en respectvolle burgers.     

Slogan

Wij doen het samen!

Wij zijn een kleinschalige christelijke school waar uitdagend onderwijs wordt gegeven. Een school waar kinderen zich samen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Kernwaarden

Veilig

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich prettig voelt op onze school. Daarom is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Uitdagend

Elk kind mag trots zijn op wat het heeft bereikt. Daarom maken wij gebruik van differentiatie. Zo kan elk kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen.

Samenwerken

Kinderen verwerken regelmatig samen de aangeboden stof. Ook werken zij regelmatig samen aan projecten die hun nieuwsgierigheid prikkelen. Hierdoor vergroten zij hun leef– en belevingswereld.

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

Wij vinden goede instructie belangrijk. Maar daarna mag elk kind zelfstandig aan het werk.Hiervoor maken wij gebruik van het planbord (onderbouw) en dag- en weektaken. Ook heeft elke groep een kieskast.

Streefbeelden

Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:  

1.     Op onze school is er sprake van een professionele leergemeenschap.

2.     Op onze school is er ouderbetrokkenheid m.b.t. de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

3.     Op onze school werken we opbrengstgericht (streefdoelen op kind/groep/schoolniveau).

4.     Op onze school is er sprake van VVE.

5.      Op onze school is er een leerlijn 21e eeuwse vaardigheden (creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering).

6.     Op onze school is een leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

 

 

 

 

 

U bevindt zich hier: Over ons » Missie

CONTACT

Postweg 15, 3794 MJ De Glind
Tel: 0342 451458, E-mail

Prinses Beatrixschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl