Vacature MR

In de medezeggenschapsraad hebben we een vacature voor een lid oudergeleding.
Is dit misschien iets voor u? Ook in het laatste schooljaar willen we graag in gesprek blijven met de ouders van de school en als vertegenwoordiger van hen praat u mee over het schoolbeleid.
U kunt zich opgeven bij juf Marja of juf Margreeth.